Kontaktai

Klubo tikslai  – 300 sportuojančiųjų juodųjų diržų, bei sukurti vietą iš kurios nesinori išeiti ir visada norisi sugrįžti. O kodėl taip yra, kiekvienas atėjęs atsakymą turi surasti sau pats.

Spartanika

NVŠ sutartys

Mieli tėveliai ir sportininkai!

Senbuviai klubo sportininkai jau gavo individualizuotas popierines NVŠ sutartis, kurios pasirašytos turi būti grąžinamos treneriui atgal nedelsiant.

NVŠ sutarčių kiekis klube yra ribotas, tad prašome per ateinančią savaitę pasirašyti sutartis bei atnešti treneriui.

Naujų sportininkų tėvėliai kviečiami užpildyti 2023-2024m. sportininkų anketą https://forms.gle/1UMLDHWgwY9YiMdh8 bei norint pasirašyti NVŠ sutartį dėl 20Eur kompensacijos, atsiųsti sportininko duomenis klubo vadovui el. paštu spartanika1@gmail.com:

Sportininko vardas, pavardė;

Asmens kodas:

Adresas, kuriuo registruotas sportininkas;

Sutartį pasirašančio vieno iš tėvų/globėjo vardas, pavardė, tel. numeris ir el. pašto adresas.

Gavus duomenis sportininkams bus paruoštos sutartys, pasirašytos sutartys turi būti pristatytos į klubą iki rugsėjo 30 dienos. Sutartis galima pasirašyti klube.