Kontaktai

Klubo tikslai  – 300 sportuojančiųjų juodųjų diržų, bei sukurti vietą iš kurios nesinori išeiti ir visada norisi sugrįžti. O kodėl taip yra, kiekvienas atėjęs atsakymą turi surasti sau pats.

1.2 % PARAMA

Jūsų pagalba

Su Jūsų pagalba mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas bei tarptautines išvykas. Paramą galite skirti dviem būdais

1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internete.
Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius,(!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
(!) 5 Mokestinis laikotarpis
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą.
(!) E1 Gavėjo tipas – 2paramos gavėjas (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302514213
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2%
(!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2022 m. pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus

2. Užpildant FR0512 formą ranka
(neužmirškite pasirašyti) ir nunešant
arba išsiunčiant paštu Valstybinei
Mokesčių Inspekcijai adresu:

Vilniaus skyriui,
Vilniaus AVMI,
Ulonu g. 2,
LT-08240 Vilnius

Viename voke galima siųsti vieno
asmens deklaraciją.

Užpildytas ranka formas taip pat
priimame klube SPARTANIKA adresu:
L. Giros g. 15, Vilnius