Kontaktai

Klubo tikslai  – 300 sportuojančiųjų juodųjų diržų, bei sukurti vietą iš kurios nesinori išeiti ir visada norisi sugrįžti. O kodėl taip yra, kiekvienas atėjęs atsakymą turi surasti sau pats.

Spartanika

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2017

Mūsų klubas ir toliau dalyvauja NVŠ krepšelio projekte. Kaip ir ankstesniais metais, visos sukauptos piniginės lėšos bus naudojamos klubo patalpų išlaikymui bei infrastruktūros gerinimui.
 
Krepšeliu gali pasinaudoti tik mokyklinio amžiaus vaikai.
Kviečiame aktyviai pildyti sutartis.
Atsispausdinus sutartį savarankiškai, atkreipkite dėmesį kokio amžiaus sportininkams ji yra skirta.

Neformaliojo vaikų iki 14 metų švietimo paslaugų sutartis >>>
Neformaliojo vaikų nuo 14 iki 18 metų švietimo paslaugų sutartis >>>

Pildant sutartį, taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad reikia tinkamai užpildyti vaiko anketinius duomenis: vardas, pavardė, ir būtinai asmens kodas – tai yra pagrindiniai vaiko identifikavimo mokinių registre duomenys.
 
Jei neturite galimybės savarankiškai atsispausdinti:
visi vaikai užsiėmimų metu gaus popierines sutartis dviem egzemplioriais, iš kurių viena lieka tėvams, kitą – reikia užpildžius pristatyti į salę.
 
Norėdami atsidėkoti visiems, sutartis užpildysiantiems tėveliams, kviečiame stiprinti sveikatą klubo treniruoklių salėje.
Patogiausias būdas tai atlikti – sportuoti tuo pačiu metu, kai treniruotėje dalyvauja jūsų vaikas. Arba jums patogiu laiku.
 
Į visus klausimus atsakysime el. paštu spartanika1@gmail.com arba betarpiškai susitikus su klubo vadovu.