Kontaktai

Klubo tikslai  – 300 sportuojančiųjų juodųjų diržų, bei sukurti vietą iš kurios nesinori išeiti ir visada norisi sugrįžti. O kodėl taip yra, kiekvienas atėjęs atsakymą turi surasti sau pats.

Spartanika

Karantinas 2021 Balandis

#SPARTANIKA nuorodos trečiadienio - 2021 04 21 nuotolinėms treniruotėms.
17 val.

17 val.

Spartanika Klubas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Spartanika Klubas’ Zoom Meeting
Time: Apr 21, 2021 17:00 Minsk

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83425398379?pwd=clhGVlI1am5udnJpSllveEVhMGRkdz09

Meeting ID: 834 2539 8379
Passcode: 959202

18 val.

Spartanika Klubas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Spartanika Klubas’ Zoom Meeting
Time: Apr 21, 2021 18:00 Minsk

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89124418282?pwd=Q2FnMU5sWkhrajZvM1hWNGExTklCdz09

Meeting ID: 891 2441 8282
Passcode: 226954

19.30 val.

Spartanika Klubas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Spartanika Klubas’ Zoom Meeting
Time: Apr 21, 2021 19:30 Minsk

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85600099157?pwd=SG1RZllKSmlwRk41N2xjVHhzNSs0QT09

Meeting ID: 856 0009 9157
Passcode: 983775

Informacija apie tai kaip klubas gyvuos šiuo sudėtingu laikotarpiu

Sveiki gerbiami klubo karatekos bei jų tėveliai. Skubame informuoti apie tai kaip klubas gyvuos šiuo sudėtingu laikotarpiu.  Visas klubo jaunimas nuo mažiausių iki didžiausių kviečiamas sportuoti nuotoliniu būdu naudojantis ZOOM platforma.
Super grupė kaip ir anksčiau kviečiama sportuoti šeštadienio rytais su trenere Emilija nuo 10 val. gerbiami tėveliai sekite anksčiau nurodytus el. paštus ieškodami nuorodos ir kvietimo į treniruotes.
Vaikai 1 kaip ir anksčiau sportuoja du kartus pirmadieniais bei trečiadieniais nuo 17 val.
Vaikai 2, 3 bei sportinė grupės sportuoja pirmadieniais/ trečiadieniais nuo 18 val. bei trečią kartą penktadieniais nuo 17 val.
Suaugusiųjų grupių dėmesiui  kadangi pagal veiklos pobūdį šios grupės atitinka aukšto sportinio meistriškumo grupių sąvoką (skaitome prisegtuką), nuolatos dalyvauja Lietuvos federacijos organizuojamose aukšto sportinio meistriškumo varžybose bei kvalifikaciniuose egzaminuose, šios grupės tęsia savo užsiėmimus gyvai pagal esamą tvarkaraštį, laikantis visų saugumo reikalavimų.
Tie kurie izoliuosis nuo socialinio gyvenimo kviečiami prisijungti prie užsiėmimų nuotoliniu būdu ir gali prisijungti prie jaunimo užsiėmimų (Vaikai 2,3, sportinė) bei sportuoti pagal jų tvarkaraštį arba naudotis zoomo nuoroda ir gauti prisijungimus prie tiesioginės transliacijos iš suaugusiųjų treniruotės (transliuosime centrinės grupės užsiėmimus pirmadienis/ trečiadienis nuo 19.30, penktadieniais nuo 18.30).
Visas zoomo nuorodas skelbsime klubo facebooke bei puslapyje bei dubliuosime nurodytais el. paštais, negavus nuorodos asmeniškai visada ją rasite mūsų soc. medijoje. Kviečiame aktyviai naudotis ir sportuoti pilnu pajėgumu.
Dėl apmokėjimo kviečiame solidarizuotis ir išlaikyti esamą apmokėjimų tvarką, pasibaigus turimo abonemento galiojimo terminui, kviečiame jį pratęsti atliekant pavedimą naudojantis klubo puslapyje skiltyje (tvarkaraštis) esančiais banko rekvizitais. Tikslas vienas, šiuo sudėtingu laikotarpiu išsaugoti klubo namus, motyvuoti klubo trenerius ir toliau gyventi karate ir eiti karate keliu.

LKKF Prezidiumo išaiškinimai ir rekomendacijos dėl aukšto sportinio meistriškumo varžybų bei pratybu vykdymo

Nutarimas DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f

2.1.2. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:
2.1.2.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose.

2.1.5. Įpareigoti asmenis:
2.1.5.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.

2.1.5.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:
2.1.5.2.1. asmenims, kai jie sportuoja.
2.1.5.2.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams.

2.2.3. Paslaugų teikimo vietose (išskyrus apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas) turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

2.2.6. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, taip pat fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

2.2.8. Draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:
2.2.8.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų.

2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kurios:
2.2.9.3.1. įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;
2.2.9.3.2. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke);
2.2.9.3.3. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;
2.2.9.3.4. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.

Operacijų vadovo sprendimas Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų planuojama kad bus kitą savaitę.

Pagal Sporto įstatymą
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317/asr
2. Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto meistriškumo sporto varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines priemones) siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Aukšto meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo sportu.
7. Aukšto meistriškumo sporto varžybos (toliau – sporto varžybos) – nacionalinių ar tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai.